Handelmaatschappij Gooimeer BV werkt aan verantwoorde metaalketens

Daarom informeert Gooimeer trots al onze relaties dat wij actief samenwerken met verschillende organisaties om internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren en om ernstige negatieve effecten voor mens en milieu, gelinkt aan de metaalketen, aan te pakken. Die effecten zouden wij als Gooimeer onmogelijk alleen kunnen aanpakken. Deze multi-stakeholder samenwerking verloopt via het Internationaal MVO-convenant voor de Metaalsector, wat ons ook in staat stelt om ook ons steentje bij te drageb aan de realisatie van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Wij doen en kunnen dit zeker niet alleen, maar doen dit samen met deelnemende organisaties en bedrijven, de overheid, brancheverenigingen, niet-gouvernementele organisaties en vakbonden. Zie hier ook het beleidsplan van Gooimeer inzake het internationaal MVO beleid.

 


De reden waarom Gooimeer dit convenant heeft ondertekend:

Metalen zijn essentieel voor de productie van verschillende goederen en technologieën, en zijn cruciaal voor de transitie naar schone en duurzame energie. De uitvoering van het Convenant zal worden toegewijd aan:

  • bedrijven te voorzien van de nodige kennis, instrumenten en andere hulpmiddelen en/of tools, zodat zij in staat zijn om potentiële risico’s in hun toeleveringsketen (van mijnbouw tot recycling) te begrijpen en aan te pakken,
  • het identificeren en aanpakken van potentiele risico’s in de toeleveringsketen van secundaire grondstoffen (schroot), en
  • relevante actoren in de metaalketen (op nationaal en internationaal niveau) aan te moedigen om de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en het VN-verdrag voor Bedrijfsleven en Mensenrechten te respecteren en hiernaar te handelen.

 

Gooimeer doet daarom een beroep op al onze relaties om onze inzet te steunen en samen met ons aan verantwoorde metaalketens te werken.

 

Mogelijk bent U ook geïnteresseerd in deelname of wenst U meer informatie? Neem in dat geval contact op met het secretariaat via metaalconvenant(at)ser.nl of bezoek de website.