Onbeperkt gratis energie opwekken met behulp van damwanden

Wilt u nog meer informatie over de Energie-damwanden? Bezoek dan HIER onze nieuwe website.


Voor het benutten van in de grond opgeslagen energie, worden regelmatig diepe boringen  gemaakt, die weliswaar technisch haalbaar zijn, maar daarnaast ook kostbaar zijn en omslachtig zijn en zeker niet zonder risico zijn uit te voeren. Maar waarom moeilijk doen als het ook makkelijker kan?

Gooimeer heeft daarom samen met SPS Energie een gepatenteerd systeem op de markt gebracht waarbij deze risico’s worden uitgesloten en die ook nog eens goedkoper zijn dan de huidige systemen op de markt.

Bij het hier geïntroduceerde systeem van “Energie-Damwanden” gebruikt men de enorme warmtereserves die dicht aan het aardoppervlak beschikbaar zijn. Men moet hierbij denken aan de in de natuur voor handen zijnde warmtevoorraad, zoals (langzaam) stromend oppervlaktewater, meren, zeeën, havens, kanalen, dijken etc. Bij de hierboven genoemde beschikbare warmtebronnen of geplande bouwconstructies met stalen damwand die daar in de nabijheid zijn gepland of binnenkort worden uitgevoerd, wordt samen met de te installeren damwand een geïntegreerd gesloten vloeistofsysteem aangebracht, welke de beschikbare warmte uit de bodem opneemt en naar een warmtepomp systeem geleidt welke nabij de constructie is gemonteerd. Hiermee kunnen dan huizen, kantoren en andere gebouwen worden verwarmd, maar ook gekoeld.

Mogelijke combinaties van aansluitingen van ‘energiedamwanden’

Dit systeem biedt vele voordelen, omdat het zonder extra werkzaamheden kan worden geïnstalleerd. De leidingen worden immers gelijk met de damwanden (welke toch al geïnstalleerd moeten worden) op diepte gebracht, waarna energie uit de bodem gewonnen kan worden. De stalen damwandconstructie kan op deze manier zeer effectief en kosten efficiënt zowel energie uit het omringende water(oppervlak) halen als ook uit de bodem, waarin het geïnstalleerd is. Daarnaast wordt er ook ruimte bespaard, omdat de leidingen direct tegen de damwanden aan worden gemonteerd.

 

De komende jaren moeten er in Nederland heel veel kades vervangen worden en worden er ook genoeg nieuwe kadeconstructies gebouwd. Waarom combineert U dat dan niet gelijk een CO2 neutraal Energie systeem, met een onbegrensde hoeveelheid gratis energie?

 

Waarom Energiedamwanden toepassen:

- Milieuvriendelijk

- De damwanden hebben niet alleen een functie als grond- en/of waterkerende constructie,

maar ze functioneren tegelijkertijd ook als energiebron.

- Energiedamwanden zijn niet alleen geschikt als warmtebron, maar kunnen ook als warmte-afgiftesysteem gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld bij het koelen van gebouwen en woningen.

- installatie tot een diepte van 25 meter mogelijk

- mogelijkheden tot meerdere 1,000 m² collector-oppervlak

- thermische activering van reeds geplande bouwprojecten of bestaande stalen damwandconstructies

- werkt in combinatie met gestandaardiseerde installatiemogelijkheden (trillen, drukken, heien)

- geen speciale aanvullende vergunning nodig

- het installatierisico is calculeerbaar, omdat naast het aanbrengen van de damwand geen extra boringen nodig zijn

- er wordt geen boorvloeistof of cementemulsie gebruikt die het grondwater zou kunnen verontreinigen

- er worden geen grondwaterstromen verstoord

- hoge efficiëntie van alle aarde-aangesloten sondesystemen

- voldoen aan de internationale normen voor aardwarmtesondes

- lage kosten en snelle inbouw in slechts enkele uren is mogelijk

- de stalen damwand is uit zichzelf al thermisch ideaal gepositioneerd in de grond en het

(grond-)water

- de in het water opgeslagen energie is in onbeperkte hoeveelheden beschikbaar

- de in het water opgeslagen energie is gedurende het gehele jaar beschikbaar

- een uiterst duurzame oplossing!

 

- klik hier om onze flyer te downloaden
- klik hier om onze film over de Energiedamwanden en de werking ervan te bekijken