1. Wadit: de perfecte slotdichting

In iedere waterkerende damwand is lekkage zeer ongewenst. Wie de damwandsloten daarom vult met Wadit slotdichting, kiest voor een zeer goede en kosteneffectieve oplossing.

Wadit is een bitumen-soortige dichting die op hoge temperatuur in de damwandsloten wordt gegoten. Wadit is een met styreenbutadiëen gemodificeerd (rubber) elastomeer, heeft een zeer sterke hechting en een uiterst hoge flexibiliteit, ook bij lage temperaturen. Na het aanbrengen blijft Wadit tot ca. -20° C plastisch. Boven de 0° C kan Wadit zonder toevoegingen worden toegepast; onder de 0° C wordt de flexibiliteit verbeterd door Wadit Flex toe te voegen.

Flexibiliteit van de slotdichting is van cruciaal belang voor een blijvende afdichting. Iedere damwand zal in de gebruikersfase binnen bepaalde marges bewegen. Zolang de slotdichting deze bewegingen kan blijven volgen, blijft de wand waterdicht. Daarom zijn flexibiliteit (ook bij lage temperaturen) en hechting twee belangrijke eisen aan de slotdichting.

Toepassing
Wadit is geschikt voor:
- het waterdicht maken van stalen damwanden
- het weghouden van grond uit de heisloten, zodat deze minder snel verbranden
- het verlagen van de slotwrijving tijdnes het aanbrengen van de damwanden.

Milieuvriendelijk
De basisstoffen van Wadit bestaan uit natuurlijke grondstoffen. Volgens de testrapportages van het Duitse milieu-instituut LGA, is Wadit zonder negatieve milieu-effecten toe te passen in grond- en oppervlaktewater.

Verwerking en opslag
De Wadit slotdichting kan compleet met milieuvriendelijke verpakking worden verhit tot ca. 130 – 170° C. De verpakking lost tot 170° C, zonder reststoffen, in zijn geheel op. Daarna giet men Wadit, bij voorkeur met zinken gieters, in de sloten. Men dient de 25 kg zakken op te slaan in een gesloten ruimte bij maximaal 30°C.

Download hier de specificatie van Wadit slotdichting.

 

2. PU Dichting Systeem Hoesch

Een zeer adequate dichting, is het polyurethaan dichting systeem Hoesch. Deze machinaal geprofileerde dichting wordt fabriekmatig aangebracht in het vrije heislot en wordt geïnjecteerd in het middenslot van de dubbele damwandprofielen. Door het gebruik van een primer wordt een zeer goede hechting gerealiseerd tussen damwandprofiel en dichting.

Het materiaal van de dichting, is van polyurethaan. Deze dichting is weer- en verouderingsbestendig, blijft elastisch na het aanbrengen en is bestand tegen (zout)water, minerale oliën en talrijke zuren. HSP Hoesch Spundwand und Profil heeft veel ervaring in de toepasbaarheid van deze dichting en verschillende verontreinigde omgevingen en adviseert U graag in specifieke omstandigheden. Download hier de gegevens van de PU dichting systeem Hoesch