Indien er grote water- en/of grondkerende constructies gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld voor kademuren, wordt er over het algemeen gebruik gemaakt van een combiwand. Dit zijn stalen buispalen of zware stalen balken met damwandsloten, waartussen stalen damwandprofielen worden aangebracht. Het nadeel van deze constructies is dat er een grote inbeddingsdiepte vereist is en dat de constructie gevoelig is voor corrosie.

Een zeer goede alternatieve optie is een Open Cell™ constructie. Deze constructie, ontwikkeld door het Amerikaanse ingenieursbureau PND, is een cellulaire damwand, samengesteld uit gevulde cellen, die, van bovenaf bekeken, allemaal een U-vorm hebben.

De wanden bestaan uit vlakke damwanden type PS 31 of PS 27,5 die aan de voorzijde in een boog geheid worden en hun krachten afvoeren naar de verticale ankerwanden, die haaks op de voorwand staan. Op deze manier is slechts een kleine inbedding nodig om toch de (grote) kerende hoogte te kunnen realiseren. De platte damwanden van Gerdau zijn het aanbevolen materiaal voor deze wanden, omdat zij naast de vereiste slottoleranties van ca. 10°, ook de vereiste slotsterkte hebben. (de sloten van de damwanden worden allen op trek belast) 

De verbinding tussen het gebogen boogvlak en de verticale ankerwand wordt gerealiseerd door het zeer solide hoekprofiel SWC 120©. Dit profiel is speciaal voor Open Cellen wand ontwikkeld en wordt gewalst uit 1 stuk, dus zonder lassen. Hierdoor ontstaat een zeer degelijk hoekprofiel dat vereist is om de grote krachten te kunnen overbrengen. 

Een Open Cell™ constructie is uitermate geschikt voor grote kerende constructies met grote (ongelijkmatige) belastingen. En ook door het krachtensysteem (de damwanden worden op trek in plaats van op buiging belast), is corrosie een heel ander verhaal geworden. Met name door de snelle bouwtijd en het ontbreken van een ankerwand is het systeem zeer economisch t.o.v. bestaande systemen.

Kortom een Open Cell™ is de ideale oplossing voor constructies die moeten voldoen aan en/of bestand zijn tegen:

• Hoge bovenbelasting • Corrosie bestendig 
• Zware ijsbelasting • Ongevoelig voor erosie 
• Grote kerende hoogtes • Aardbevingen 
• Minimale inbedding • Slechte bodemgesteldheid

Download hier de Open Cell™ brochure