Bij het inbrengen van stalen damwand, kan onderscheid worden gemaakt tussen drie verschillende technieken, te weten: trillen; heien en drukken.

Trillen

De in Nederland meest toegepaste techniek voor het inbrengen en weer verwijderen van stalen damwanden, is trillen met behulp van een trilblok. Bij het trillen van damwanden wordt een sinusvormige verticale belasting op de kop van de damwand uitgeoefend door middel van een trilblok. Bovendien werkt de massa van het trilblok als een statische belasting op de damwand. 
Door de harmonische belasting die door het trilblok op de damwand wordt uitgeoefend, ontstaan spanningsgolven in de damwandelementen. Bij het intrillen van de damwanden wordt de grondweerstand door de spanningsgolven overschreden. Meer dan bij heien, is hier de degradatie van de grondweerstand door het grote aantal spanningswisselingen belangrijk, omdat de grootte van de optredende deeltjessnelheden in een doorsnede van de damwand aanzienlijk geringer is dan bij het heien.

Voordelen van trillen zijn:
- de grote snelheid waarmee de damwand bij een geschikte combinatie van grond, damwand en trilblok, op de vereiste diepte kan worden gebracht. 
- De grond vervloeit, waardoor de damwand een sterk gereduceerde weerstand ondervindt en veel minder wordt geforceerd. De kans op deformatie of uit het slot lopen is daardoor geringer. 
- De mogelijkheid om tijdens het trillen correcties uit te voeren, waardoor een grote nauwkeurigheid in de plaatsing kan worden bereikt. 
- Door de snelheid van werken is de hinder voor de omgeving van korte(re) duur.

Heien

Bij het heien van damwanden (wat in Nederland niet zo heel vaak meer voorkomt) wordt herhaaldelijk een zeer hoge, pulsachtige belasting op de kop van de damwand aangebracht. Dit kan gebeuren door middel van de vrije val van het heiblok, dat door middel van stoom, dieselolie, dan wel hydraulisch aangedreven wordt. Bij het heien kan bij een voldoende hoge spanningsgolf, tijdelijk de grondweerstand langs de schacht en bij de punt worden overschreden. De damwand zal dan een blijvende zakking ondergaan. In Nederland zijn onderstaande bloktypen enigszins gangbaar: snelslaghamers, valblokken, hydraulische blokken en dieselblokken.

Drukken

Een steeds belangrijkere manier van aanbrengen van damwanden is door middel van het drukken van damwanden. Zowel heien als trillen veroorzaken trillingen en geluidshinder voor de omgeving. In drukke stedelijke omgeving of in de nabijheid van gevoelige belendingen, zijn trillingen vaak niet toegestaan. In die gevallen kan een methode worden toegepast, waarbij de stalen damwanden door middel van statisch drukken worden geïnstalleerd of getrokken. 

De drukkracht die gangbare machines kunnen leveren, ligt over het algemeen tussen de 600 en 1500 kN. De drukkracht wordt geleverd door een hydraulische cilinder. Bij alle systemen worden enkele (met Silent Piler systeem) of viervoudige (maar niet geponste) planken toegepast (voor het ABI systeem). Indien het inbrengen zwaar gaat, kan dit vergemakkelijkt worden door fluïderen (kleine hoeveelheid water onder hoge druk inspuiten).Het PZC profiel is door zijn vorm en unieke slotvorm (Ball en Socket), uitermate geschikt voor deze manier van aanbrengen. Er komt geen grond in het slot, waardoor er ook geen propvorming kan ontstaan.